บอร์ด ความรัก,วิถีจิต ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสวิถีจิตวิชาวิถีจิตเป็นวิถีแห่งวิปัสสนาปัญญา ที่ใจต้องรู้ชัดตามความเป็นจริงคือต้องรู้ให้เท่าทันตามสภาพธรรมที่ปรากฏกับจิตหรือเจตสิก(เครื่องปรุงจิต) ด้วยสติและปัญญาของผู้นั้นจิตสร้างกรรม โดยมีอุปทานเป็นตัวหล่อเลี้ยงกรรมอุปทานอยู่ในจิต มิใช่อยู่ในกรรมกรรมเป็นแค่สภาวะธรรมหนึ่งๆขณะที่อุปทานเป็นอารมณ์กรรมจึงเป็นผลแห่งจิต หรือเป็นวิบากที่เกิดจากจิตแต่อุปทานเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งของจิต มีอยู่ในจิตดังนั้นต่อให้ร่างกายสังขารนี้ตายไป อุปทานหาได้ดับตามไปด้วย และจิตก็ไม่ได้ดับตามไปด้วยเนื่องจากยังมีอารมณ์หล่อเลี้ยงจิตอยู่ แม้กายนี้จะดับสูญไปแล้วแต่จิตจะไปสร้างภพใหม่ด้วยอำนาจแห่งกรรม โดยมีอารมณ์เป็นเครื่องมือสนับสนุน โดยที่อุปทานก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งสรุปได้ว่า คนตายแล้ว แต่จิตยังไม่ดับเพราะมีอารมณ์ จึงทำให้เกิดจิตเพราะมีจิต จึงทำให้สร้างภพโดยที่อารมณ์ที่อยู่ในจิตนั่นแหละ ที่เป็นตัวสร้างภพอุปทานเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้จิตนี้สร้างภพโดยที่อุปทานเกิดจากจิตที่ "รับแล้วก็จำ" ก็เลยเอามาสร้างความคิดที่เป็นอุปทานจิตของอริยบุคคล จะเป็นจิตที่ไม่รับ ไม่จำ เพราะเป็นจิตที่เต็มเปี่ยมบริบูณ์แล้วแต่จิตของปุถุชน เป็นจิตที่พร่องเสมอ จึงทั้ง รับ จำ คิด รู้อริยบุคคลจึงมีแค่จิตรู้อยู่.. รู้อยู่.. รู้อยู่ โดยไม่รับ ไม่จำ ไม่คิดสุดทัายก็เลยกลายเป็น "มโนวิญญาณจิต"(มโนวิญญาณธาตุ ในอาการจิต 10 อย่าง) ซึ่งรู้แจ้งในอารมณ์ทั้งปวง ไม่มีอุปทานอีกต่อไปดับจิต คือการดับ'รับ' ดับ'จำ' และดับ'คิด' แต่ 'รู้' ยังอยู่เพราะ 'รู้' ก็เป็นตัวจิตชนิดหนึ่งดังนั้น ดับอารมณ์ ดับจิต และ ดับภพ จึงไม่ดับรู้หลวงปู่พุทธะอิสระ