บอร์ด ความรัก,การสร้างพลังชีวิตให้ตนเอง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย dektarkในสังคมปัจจุบัน ไม่กล่าวสำหรับคนก็มีชะตาชีวิตที่ดีงาม เพรียบพร้อมไปทุกอย่าง ประเภทคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด หรือพ่อแม่สร้างไว้ให้ทุกอย่าง หรือประเภทที่จับอะไรก้อเป็นเงินเป็นทอง ถือเป็นกลุ่มที่มีบุญหนุนนำ แต่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่ง แม้จะมีชะตาชีวิตที่เพรียบพร้อมดังกล่าวก็ตาม แต่สภาพจิตใจที่อ่อนแอ ไร้หลักยึด  รวมถึงกลุ่มที่ต้องดิ้นรน  แสวงหาหนทางของตนเอง ดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ต้องประสบปัญหาชีวิต ครอบครัว นานาประการ นำไปสู่สภาวะความเครียด สับสับ ว้าวุ่น ท้อแท้ ต่อชะตาชีวิต กลุ่มผู้ดิ้นรนสับสนเครียดว้าวุ่น ไร้หลักยึดเหล่านี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่คุณต้องฝึกและให้ความสำคัญกับการสร้างพลังชีวิตให้ตนเอง เพื่อสร้างจิตใจที่เข้มแข็ง วันนี้ผมจึงมีแนวทางง่าย ๆ และทำได้ทุกคนคือ คุณต้องพยายามอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า ลมหายใจ ต้องกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลา หรือให้มีที่ยึดเพื่อความมั่นคงไม่วอกแวก ขณะเดียวกันนอกจากเป็นการสร้างพลังชีวิตให้ตนเองแล้ว ยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้ตนเองได้ด้วย คือ การบริกรรมคำกล่าวที่เป็นมงคล หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า คาถา ให้ท่านบริการกรรมคาถานี้เพื่อความเป็นสมาธิ เสริมพลังชีวิตพลังจิตให้ตนเอง ลดความว้าวุ่นสับสน และความเครียด ขณะเดียวกัน ก็เป็นการสร้างเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตนเองอย่างสม่ำเสมอ เริ่มต้นให้ท่านกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ และต่อด้วยการบริการคาถานี้ว่า    นะโมพุทธายะ สัมมาอะระหังสั้นๆ  ง่าย โดยท่านสามารถบริกรรม ได้ตลอดเวลา