บางคนรู้จักได้ แต่คบไม่ได้

บอร์ด ความรัก,บางคนรู้จักได้แต่คบไม่ได้ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เล่าสู่กันฟัง บางคนพูดคุยได้ แต่ปรึกษาไม่ได้บางคนคุยเอาสนุกได้ แต่เอาสาระไม่ได้บางคนเที่ยวด้วยกันได้ แต่พึ่งพาไม่ได้บางคนเป็นเพื่อนกินได้ แต่เป็นเพื่อนแท้ไม่ได้บางคนฝากดูแลบ้านได้ แต่ฝากผีฝากไข้ไม่ได้บางคนให้ของได้ แต่ให้ใจไม่ได้บางคนเป็นลูกน้องได้ แต่เป็นหัวหน้าไม่ได้บางคนเป็นหัวหน้าได้ แต่เป็นผู้นำไม่ได้บางคนเป็นคู่ควงได้ แต่เป็นคู่ชีวิตไม่ได้บางคนเป็นผู้ชายได้ แต่เป็นสุภาพบุรุษไม่ได้บางคนเป็นคู่นอนได้ แต่เป็นแม่ของลูกไม่ได้บางคนเป็นสามีได้ แต่เป็นพ่อของลูกไม่ได้บางคนพูดได้ แต่ทำไม่ได้บางคนทำสำเร็จได้ แต่สอนไม่ได้บางคนสอนได้ แต่ไม่เคยทำสำเร็จได้บางคนคิดได้ แต่ทำตามที่คิดไม่ได้บางคนทำตามได้ แต่คิดเองไม่ได้บางคนทำไม่ได้ แต่บางคนไม่ได้ทำบางคนอ่านแล้วเก็บแต่บางคนอ่านแล้วแชร์