บอร์ด ความรัก,คำคมสอน ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย เล่าสู่กันฟัง👉เคยดีแล้ว...สุดท้ายถูก เ อ า เ ป รี ย บ👉เคยอภัยแล้ว...สุดท้ายโดน ต อ แ ย ไม่เลิก เข้าใจแหละว่า . .ต้องเดินสายกลางแต่สังคมที่เป็นอยู่มันน่ากลัวและคนอ่อนแอก็จะถูกรังแกเสมอ เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ขออยู่ในมุมสงบ ๆ ของตัวเอง👉ใครหันด้านไหนมาก็ยินดี👉หันด้านนั้นคืนเสมอใช้ชีวิต ชิว ๆ ง่าย ๆ ชัดเจน ขอโทษนะที่ไม่ใช่คนดี . . ,👉ใครชอบ...ก็ขอบคุณ👉ใครไม่ชอบ...ก็ไม่เป็นไรเราแค่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ทำเลวใส่ใครก่อน