บอร์ด ความรัก,ชีวิตrdquoพลิกผันได้เสมอจากดีเป็นร้าย ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เล่าสู่กันฟังจาก..ร้าย, เป็น..ดี.. วันที่ “ สู ญ เ สี ย ”เราอาจคิดว่า..... ไม่ เหลือ อะไร เลยแต่เรา..ไม่รู้หรอกว่า...ทางข้างหน้า, มีอะไรรออยู่..บางครั้ง..... การสูญเสีย, บางอย่างอาจเกิดขึ้น.. เพื่อ...ให้เรา.. ได้เริ่มต้น.. บางอย่าง “ ที่ดีกว่า ”อดทน, ยอมรับ, และ ป ล่ อ ย มันไป ..“ พยายาม ”..ผ่านไปให้ได้.. ก้าว, ไปข้างหน้า“ อย่างเข้มแข็ง ”แล้วเรา, จะได้เรียนรู้ว่า..“ ชี วิ ต ” ไม่ได้สิ้นสุดแค่..วันนี้และ ...“ ชี วิ ต ” ยังมีอะไรดีๆ รอเราอยู่.