บอร์ด ความรัก,กติกามารยาทการสวิงของชายเดี่ยวในการสวิง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย ไบกรุงเทพขออนุญาตบอกกติกามารยาท การสวิงของชายเดี่ยวครับเผื่อสายสวิงเก็บไว้เป็นข้อมูลครับตอนผมเข้าวงการสวิงกิ้งใหม่ๆ (30 ปีที่แล้ว)รุ่นพี่ๆ ในวงการสอนกฎกติกามารยาทของชายเดี่ยว ดังนี้1. ชายเดี่ยวต้องไม่ถามเรื่องส่วนตัวของคู่สวิง นอกจากคู่สวิง จะบอกเอง2. ชายเดี่ยวต้องไม่ตื้อคู่สวิง หากคู่สวิงปฏิเสธ3. ชายเดี่ยวต้องคอยบริการคู่สวิง ให้คู่สวิงมีความสุข ไม่ใช่เพื่อความสุขของชายเดี่ยวเอง4. ชายเดี่ยวต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกสวิง เว้นแต่คู่สวิงจะช่วยเหลือเอง5. ชายเดี่ยวต้องไม่เป็นฝ่ายติดต่อคู่สวิง ต้องให้คู่สวิงเป็นฝ่ายติดต่อหาชายเดี่ยว6. ชายเดี่ยวต้องเก็บข้อมูลการสวิงกิ้งของคู่สวิงเป็นความลับ7. ชายเดี่ยวต้องไม่แนะนำคู่สวิงให้คู่ หรือชายเดี่ยวอื่นๆ เว้นแต่คู่สวิงอนุญาต8. ชายเดี่ยวต้องไม่นัดคนใดคนหนึ่งของคู่สวิง โดยคู่ของคู่สวิงไม่ยินยอม