Working: 24 hours/7 days

"เพื่อไทย" ชี้แจงกระแสข่าวแบ่งจ่ายดิจิทัล วอลเล็ตเป็นหลายงวดยัน "ไม่เป็นความจริง" ชี้จ่าย 10,000 บาทงวดเดียว

บอร์ด ข่าววันนี้ โพสท์โดย NgamYangThaiEveryday        พรรคเพื่อไทย ชี้แจงกระแสข่าวแบ่งจ่ายเงินในนโยบาย Digital Wallet เป็นหลายงวด เป็นความเห็นส่วนตัวในเชิงวิชาการ“พรรคเพื่อไทยยืนยัน 10,เพื่อไทยquotชี้แจงกระแสข่าวแบ่งจ่ายดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหลายงวดยันquotไม่เป็นความจริงquotชี้จ่ายบาทงวดเดียว000 บาท งวดเดียว” สร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจ กระตุ้นทั้งการบริโภค และการลงทุนทั่วประเทศ    

Recent Posts
12 เรื่องที่ได้เรียนรู้จากชีวิตการทำงาน 8 ปี
ประเทศที่มีปริมาณผลผลิตข้าวมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก
"เศรษฐา" ขอโทษกรณี "โยนปากกา" ออกไปยันไม่ได้สะท้อนความรู้สึกตัวเอง บอกจากนี้จะทำอะไรจะระมัดระวังตัวมากขึ้น
สัตว์ก็ีมีึความรู้สึก..
ฐานะไม่ใช่เครื่องวัดพื้นฐานของชีวิตคู่ แต่เป็นเพราะนิสัยมากกว่า