Working: 24 hours/7 days

การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชบอร์ด ข่าววันนี้ เนื้อหาโดย Wut15การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ โดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตย ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน รวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภา เพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง.เศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 11 กันยายน 2566

Recent Posts
เด็กชายที่ถูกรังแก จนเสียชีวิต
คุณยายถูกจับกุมหลังทิ้งหลานไว้ในรถจนตาย
วิกฤติ! ไทยน่าเป็นห่วง "ฝีดาษลิง" มียอดเดือนส.ค.พุ่ง 145 คน เตือนอย่ามีเพศสัมพันธ์มั่ว
ความรักของพ่อที่มีให้ลูก
ซาดิส กับ เซ็กซ์จัด เป็นอย่างไร