Working: 24 hours/7 days

ประเทศที่มีจำนวนประชากรรวมทั้งหมดน้อยกว่าสองหมื่นคน

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย origin ประเทศเอกราช ที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่า 20,ประเทศที่มีจำนวนประชากรรวมทั้งหมดน้อยกว่าสองหมื่นคน000 คน(ข้อมูลเดือนกรกฎาคม ปี 2023)นครรัฐวาติกัน : ประชากร 764 คนนครรัฐวาติกัน เป็นรัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลกทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและการบริหารของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของคณะนักบวช รวมทั้งพระสันตะปาปา ตลอดจนฆราวาสจำนวนไม่มากและทหารองครักษ์สวิสถือเป็นประเทศเอกราชแห่งเดียวที่มีประชากรน้อยกว่า 1000 คน ประเทศตูวาลู : ประชากร 10,679 คนตูวาลูเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศเผชิญกับความท้าทายมากมาย เช่น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และทรัพยากรที่จำกัดเนื่องจากพื้นที่ขนาดเล็ก ประเทศนาอูรู : ประชากร 11,832 คนนาอูรูเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก นาอูรูเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทำเหมืองฟอสเฟตและความพยายามในการกระจายเศรษฐกิจ ประเทศปาเลา : ประชากร 16,733 คนปาเลาเป็นประเทศเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก มีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลที่น่าทึ่ง และความพยายามในการส่งเสริมการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนปัจจุบัน นครรัฐวาติกัน ประเทศตูวาลู ประเทศนาอูรู และประเทศปาเลา ถือเป็นประเทศเอกราชเพียง 4 ประเทศในโลกที่มีประชากรทั้งหมดน้อยกว่า 20,000 คน

Recent Posts
เมื่อพ่อไปตามลูกที่ร้านเกมส์ ความมัส์จึงอุบัติ (ห้ามลอกเลียนแบบ)!
"จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์" รมช.คลัง โพสต์ ดันนโยบาย ลดราคาน้ำมัน-ลดค่าไฟทันที
"นาโอโกะ" ผู้หญิงเก่งที่รับเลี้ยงงูเห่าจนเป็นข่าวฆาตกรรม
ถึงกับร้องว้าว! กทม.เนรมิตจากคลองน้ำดำๆสู่สถานที่พักผ่อนกลางกรุง เพิ่มแลนด์มาร์ค สร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น!!
ความรัก ชีวิตคู่กับการเงินสำคัญจริงเหรอ