Working: 24 hours/7 days

จังหวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย originหนองคาย (Nong Khai province)เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย มีชายแดนติดต่อกับแขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคำไซของประเทศลาว จังหวัดหนองคายมีชื่อเสียงอย่างมากโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในเทศกาลวันออกพรรษา จังหวัดหนองคายแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู่บ้าน โดยอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคืออำเภอโพนพิสัย (642.7 ตารางกิโลเมตร) อำเภอที่เล็กที่สุด คืออำเภอโพธิ์ตาก (102.5 ตารางกิโลเมตร) อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดคืออำเภอเมือง (150,จังหวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ438 คน)ในขณะที่อำเภอโพิธิ์ตากมี่ประชากรน้อยที่สุด (15,284 คน) หนองคายมีลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามลำน้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศลาว มีความยาวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร ความกว้างของพื้นที่ที่ทอดขนานไปตามลำน้ำโขง โดยเฉลี่ย 20 - 25 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) เป็นระยะทางประมาณ 615 กิโลเมตรจังหวัดหนองคายมีเนื้อที่ประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,891,583 ไร่ ถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคอีสาน โดยพื้นที่ทั้งหมดก่อนที่จังหวัดบึงกาฬจะแยกตัวออกไป มีประมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดในภาคอีสานที่มีขนาดเล็กที่สุดรองลงมา ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ (3,161.2 ตร.กม.)และจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีพื้นที่รวม 3,859.086 ตารางกิโลเมตร

Recent Posts
ถ้ำผาหลงเหมิน” มรดกโลก 1,700 ปี
คิดยังไงกับคำว่า พ่อแม่ ไม่มีสมบัติหรือเงินทองให้
ตั้งแต่คลอดลูกโทรมมาก แม่ลูก1 กับสภาวะหงุดหงิดหลังคลอด ไม่รู้จะแก้ยังไงดี
SEX ตอนเช้า ดีกว่าที่คิด
ดราม่าถกสนั่น! ไม่ลุกให้พระนั่ง ที่นั่งพิเศษ ในขบวนรถไฟฟ้า MRT ชาวเน็ตเสียงแตก ลั่นทำไมยืนไม่ได้